+420 731 028 861 office@mr3.cz

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

 • Hledáte efektivní a přehledné řešení pracovnělékařských služeb?
 • Nemáte přehled o čase, který Vaši zaměstnanci stráví u lékaře za účelem absolvování pracovnělékařské prohlídky?
 • Čekají Vaši zaměstnanci na pracovnělékařskou prohlídku v přeplněné čekárně s pacienty s chřipkou, apod.?
 • Nepamatujete si, kdy byl u Vás smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb naposledy na kontrole pracoviště a nemáte přehled o stavu plnění jeho dalších povinností?

A přitom vše lze vyřešit tak jednoduše.

 • Zaměstnanci našich smluvních zákazníků absolvují pracovnělékařskou prohlídku (PLP) v našich stávajících ordinacích v Mostě a Litvínově vždy včas a komfortně, v jimi zvoleném termínu.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že se orientujeme výhradně na poskytování pracovnělékařských služeb (PLS), můžeme garantovat, že Vaši zaměstnanci nebudou nikdy vystaveni časovému prodlení zahájení PLP.
 • Termín a čas PLP si Vaši zaměstnanci zvolí sami a rezervaci uskuteční prostřednictvím rezervační aplikace naší společnosti. Popř. nás mohou kontaktovat na telefonních číslech: ordinace Most +420 413 034 927 nebo ordinace Litvínov
 • Rezervovat se na PLP můžete také pomocí rezervačního systému. O povinnosti absolvovat další PLP, např. periodickou, mohou být Vaši zaměstnanci v předstihu informováni emailem.
 • Provádíme všechny druhy PLP, tj. vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, následné.

Komplexní řešení PLS

 • Provádění pracovnělékařských prohlídek;
 • Školení první pomoci prezenční a e-learningovou formou;
 • Pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatale;
 • Dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele;
 • Poradenskou a konzultační činnost;
 • Spolupráci při identifikaci a hodnocení rizik, kategorizaci prací;
 • Zpracování a vedení dokumentace a záznamů o pracovnělékařských službách;
 • Vypracování seznamu povinného vybavení “lékárniček“ míst první pomoci;
 • Další činnosti v rozsahu dle legislativy platné pro oblast PLS.

Ordinace Most

Ordinace Litvínov

Navíc Vám můžeme nabídnout poskytování pracovnělékařských služeb, služeb BOZP, PO a ŽP prostřednictvím jednoho dodavatele. Díky této kumulaci služeb pod jednoho partnera získáte jednoduché, přehledné a systémové řešení ve všech dotčených oblastech.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

jsme vám k dispozici

Přípotoční 960/17, Praha 101 00

Ukrajinská 453, Litvínov 436 01

Jílkova 14, Brno 615 00

Průmyslová 574/4a, Plzeň 301 00

+420 731 028 861

office@mr3.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MR 3, s.r.o.

Ukrajinská 453 
Horní Litvínov 
436 01 Litvínov

IČO: 25448838 
DIČ: CZ25448838