+420 731 028 861 office@mr3.cz

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

v oblasti BOZP poskytujeme tyto služby:

BOZP – Zpracování a vedení dokumentace

 • směrnice pro pracovní rizika – stanovení pravidel pro identifikaci pracovních rizik na pracovišti
 • stanovení míry rizika pracovní činnosti
 • stanovení míry rizika na pracovišti
 • identifikační karty zjištěných pracovních rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice – stanovení pravidel pro poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků
 • provozní řády pro skladové hospodářství a provozní řády strojů a zařízení
 • směrnice pro zajištění BOZP v autodopravě
 • zásady při poskytování první pomoci
 • další druhy dokumentace BOZP, dle zjištěných místních bezpečnostních rizik 

BOZP – Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 • externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oboru BOZP a v prevenci rizik
 • odborné zastupování a poradenství při kontrolách orgánů státního odborného dozoru
 • provádění pravidelných prohlídek BOZP pracovišť včetně vyhotovení zápisu z kontroly s uvedením návrhů opatření k odstranění zjištěných závad
 • zjištění a vyhodnocení místních bezpečnostních rizik na pracovišti vč. stanovení opatření k odstranění, popř. snížení jejich vlivu na zdraví pracovníků
 • spolupráce při šetření pracovních úrazů, vedení evidence pracovních úrazů a vypracování všech hlášení potřebných pro státní orgány
 • další poradenská činnost v oboru BOZP dle potřeby zákazníka

BOZP – Školící činnost

 • vypracování tematického plánu a časového rozvrhu u poskytovaných školení
 • vypracování a vedení dokumentace o provedených školeních
 • prezenční forma (tj. lektor na pracovišti klienta)
 • e-learning kurzy
 • školení BOZP zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích firem, pohybujících se na pracovišti klienta
 • školení řidičů
 • školení poskytování první pomoci
 • školení práce ve skladu
 • školení práce ve výškách (teorie a praktické školení)
 • Školení v ČJ a AJ

BOZP – Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 • provádění revizí vyhrazených technických zařízení
 • provádění revizí výstupových zařízení Soll (Bacou-Dalloz), Cabloc, Ariana (Protecta)
 • prodej, kontroly a revize osobních ochranných pracovních prostředků

Máte-li zájem setkat se s námi a dozvědět se o našich službách více, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s čímkoliv poradíme a pomůžeme!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

jsme vám k dispozici

Přípotoční 960/17, Praha 101 00

Ukrajinská 453, Litvínov 436 01

Jílkova 14, Brno 615 00

Průmyslová 574/4a, Plzeň 301 00

+420 731 028 861

office@mr3.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MR 3, s.r.o.

Ukrajinská 453 
Horní Litvínov 
436 01 Litvínov

IČO: 25448838 
DIČ: CZ25448838