+420 731 028 861 office@mr3.cz

Požární ochrana

v oblasti PO poskytujeme tyto služby:

PO – Zpracování a vedení kompletní dokumentace PO dle Vyhlášky MV c. 246/2001 Sb.

 • požárně bezpečnostní řešení staveb
 • dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • posouzení požárního nebezpečí pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karty, operativní plány)
 • řád ohlašovny požáru
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • dokumentace o provedeném školení PO a odborné přípravě
 • požární kniha
 • vypracování jmenovacích dekretů pro jmenované preventivní požární hlídky a preventisty požární ochrany
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • příkaz k provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

PO – Poradenská, kontrolní a konzultační činnost

 • externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oboru požární ochrany
 • odborné zastupování a poradenství při kontrolách orgánu státního odborného dozoru
 • provádění preventivních požárních prohlídek pracovišť, včetně vyhotovení zápisu z kontroly s uvedením návrhu opatření k odstranění zjištěných závad
 • provádění pravidelných kontrol a revizí věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • stanovení podmínek a opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
 • další poradenská činnost v oboru požární ochrany dle potřeby zákazníka

PO – Školící činnost

  • vypracování tematického plánu a časového rozvrhu u poskytovaných školení
  • vypracování a vedení dokumentace o provedených školeních
  • prezenční forma (tj. lektor na pracovišti klienta)
  • e-learning kurzy
  • školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • školení PO osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
  • školení PO zaměstnanců externích firem, pohybujících se na pracovišti klienta
  • odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  •  Školení v ČJ a AJ

PO – Ostatní služby

 • prodej požárně bezpečnostních značek a tabulek (např. označení únikových cest, atd.)

Máte-li zájem setkat se s námi a dozvědět se o našich službách více, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám s čímkoliv poradíme a pomůžeme!

KONTAKTNÍ ÚDAJE

jsme vám k dispozici

Přípotoční 960/17, Praha 101 00

Ukrajinská 453, Litvínov 436 01

Jílkova 14, Brno 615 00

Průmyslová 574/4a, Plzeň 301 00

+420 731 028 861

office@mr3.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MR 3, s.r.o.

Ukrajinská 453 
Horní Litvínov 
436 01 Litvínov

IČO: 25448838 
DIČ: CZ25448838